gear gear

ماشین سازی کاوش کشاورز رفسنجان

تلفن : 09133915005 -09135063959

ایمیل : info@mkavosh.ir

روتیواتور 54 تیغه کشویی هیدرولیکی

روتیواتور 54 تیغه کشویی هیدرولیکی RK-54

این دستگاه جهت عملیات خاک ورزی شامل : شخم زدن خاک، آماده سازی زمین، بذرپاشی ، خرد کردن بقایای گیاهی و اختلاط آنها با خاک سطحی،از بین بردن علفهای هرز، ازبین بردن لارو حشرات در خاک ، نرم کردن خاک و .... در باغات بکار می رود. کشویی هیدرولیکی بودن اتصال سه نقطه آن این امکان را به کشاورز می دهد که فاصله دستگاه با  درخت را بصورت هیدرولیکی تنظیم نماید و در فاصله مطلوب شخم بزند. و از مزایای استفاده از آن : حفظ رطوبت خاک ( چون تیغه ها خاک را برش می دهند و زیرو رو نمی کنند)، هموار و صاف کردن خاک ، سرعت عمل بالا

قیمت : 50,000,000 تومان