gear gear

ماشین سازی کاوش کشاورز رفسنجان

تلفن : 09133915005 -09135063959

ایمیل : info@mkavosh.ir

گالری تصاویر

گریدر تمام گردان پشت تراکتوری

پرکاربرد،محکم،کاربری آسان

ترنچر

جهت حفر کانال در باغات و مزارع 

ارزان ،سریع ، محکم و با کاربری آسان

رتیواتور کشویی هیدرولیکی طرح جدید

كاربرد اين دستگاه جهت شخم انواع باغات مورد استفاده قرار مي گيرد. سيستم كشويي هيدروليكی باعث بالا بردن كارايي اين دستگاه شده است به گونه اي كه راننده در زمان شخم زدن مي تواند به آساني فاصله دستگاه با درختان را تنظيم كند

رتیواتور کشویی هیدرولیکی

كاربرد اين دستگاه جهت شخم انواع باغات مورد استفاده قرار مي گيرد. سيستم كشويي هيدروليكی باعث بالا بردن كارايي اين دستگاه شده است به گونه اي كه راننده در زمان شخم زدن مي تواند به آساني فاصله دستگاه با درختان را تنظيم كند