gear gear

ماشین سازی کاوش کشاورز رفسنجان

تلفن : 09133915005 - 09135063959

ایمیل : info@mkavosh.ir

گریدر تمام گردان پشت تراکتوری

گریدر تمام گردان پشت تراکتوری

اين دستگاه با داشتن سه محور گردشی مي تواند در تمام جهات مورد نياز بچرخدو خود را با تراكتور تنظيم نمايد اين قابليت باعث شده كارايي دستگاه زياد و متنوع شود به نحوي كه جهت تسطیح زمینهـای کشاورزی و باغات، ایجاد پشته ، خاک ریزی و خاک برداری کناردرختان،ایجادکانالهـا، حفر نهرهای آب و ... مورداستفاده قرار مي گيرد. در طرح جديد دستگيره هاي تنظيم به گونه اي تغيير كرده اند كه با اضافه شدن اهرم به راحتي قابل استفاده باشند. اين گريدر در ابعاد مختلف جهت انواع تراكتورهاي موجود توليد مي شود.

توضیحات محصول:

 این دستگاه یک صفحه فلزی است که بهمراه یک پایه بزرگ به تراکتور متصل میشود

با داشتن سه محور گردش قادر است تا در تمام جهات بچرخد و خود را با تراکتور تنظیم کند

از این دستگاه برای تسطیح زمین کشاورزی و باغ ها استفاده میشود.