gear gear

ماشین سازی کاوش کشاورز رفسنجان

تلفن : 09133915005 - 09135063959

ایمیل : info@mkavosh.ir

درباره ما

  آغاز به کار این ماشین سازی به سال 51 بر می گردد .مرحوم محمدعلی نژادحکم الله (معروف به محمد علی یزدی )درابتدا کارگاه آهنگری دائر کردند و سپس با تولید تریلر وادوات کشاورزی کارگاه اتحادیه جهان را  تاسیس کردندو شاگردان زیادی پرورش دادند که بعضا  صاحب شرکت تولیدی هستند . ایشان با خلاقیت و جسارتی که داشتندادوات کشاورزی خارجی را مهندسی معکوس می کردندو حتی المکان نیازهای کشاورزی استان کرمانو استان های همجوار را تامین می کردند. بعد از فوت ایشاندر سال 69 این کارگاه همچنان به تولید ادامه دادو امروزبا نام ماشین سازی کاوش کشاورز افتخار دارد که خدمتگزار کشاورزان پرتلاش میهن عزیزمان باشد. ما تمام تلاش و همتمان را  به خرج می دهیم که با تولید ادوات نوین کشاورزی در کنار کشاورزان عزیز باشیم .ما افتخار داریم که اکثر قطعات مورد نیاز را یا خودمان تولید می کنیم و یا از تولید کنندگان داخلی تامین می کنیم که سبب اشتغال زایی حداکثر و وابستگی حداقل می شود.ما کیفیت تولیداتمان را بزرگترین تبلیغ و رضایت کشاورزان  عزیز را بالاترین افتخار می دانیم.و سعی می کنیم هر سال یک محصول جدید طراحی و تولید کنیم.