gear gear

ماشین سازی کاوش کشاورز رفسنجان

تلفن : 09133915005 - 09135063959

ایمیل : info@mkavosh.ir

روتیواتور 36 تیغه کشویی گیربکس بغل

روتیواتور 36 تیغه کشویی گیربکس بغل جهت تراکتورهای فیات445 و فرگوسن 240

رتیواتور کشویی هیدرولیکی

کشویی هیدرولیکی بودن اتصال سه نقطه این دستگاه به کشاورزان عزیز این امکان را می دهد که به راحتی فاصله دستگاه را با درخت تنظیم نمایند و در فاصله مطلوب شخم بزنند. این دستگاه در دو نوع گیربکس رو و گیربکس بغل تولید می شود که تفاوت عمده آن در میزان یکطرفه شدن دستگاه است .نوع گیربکس بغل که طرحی جدید است جهت باغاتی است که درختانی بزرگ دارند وبه راحتی تا نزدیک تنه درختان را شخم می زند میزان یکطرفه شدن این نوع 70 تا 140 سانتیمتر بیشتر از نوع گیربکس رو است.رتیواتورهای کشویی هیدرولیکی این شرکت مجهز به شاخه گیر هستند و به راحتی از زیر شاخه های پایین درختان بدون صدمه زدن عبور می کنند

چگونگی انتخاب نوع رتیواتور

انتخاب رتیواتور بستگی به نوع تراکتور، زمین و کاربری دارد. معمولا کشاورزان عزیز با توجه به نوع زمین وکاربری تراکتور خود را خریداری می کنند و سپس اقدام به خرید رتیواتور می کنند. در انتخاب نوع رتیواتور نکات زیر را در نظر بگیرید:

برای مصارف باغی نوع کشویی هیدرولیکی کارایی بهتری نسبت به یکطرفه دارد وبا توجه به بزرگی درختان گیربکس بغل یا رو انتخاب گرددو در مزارع  و شالیزارها نوع ثابت وسط مناسب است تعداد تیغه های دستگاه بسته به قدرت تراکتور، نوع خاک و فضای کاری انتخاب می گردد.هرگز از رتیواتورهای بزرگ روی تراکتورهای کوچک و بلعکس استفاده نشود

توضیحات محصول:

جهت تراکتورهای فیات445 و فرگوسن 240

قیمت 1/040/000/000 ریال