gear gear

ماشین سازی کاوش کشاورز رفسنجان

تلفن : 09133915005 -09135063959

ایمیل : info@mkavosh.ir

معرفی دستگاه روتیواتور 3 شهریور

معرفی دستگاه روتیواتور

روتیواتور ازجمله تجهیزات و ادوات کشاورزی است که برای خاک ورزی زمین­ های کشاورزی کاربرد دارد ...

بیشتر بخوانید
کلید تحول و رونق در کشاورزی چیست؟ 26 بهمن

کلید تحول و رونق در کشاورزی چیست؟

استفاده از ابزار فناوری اطلاعات برای اینکه سود حاصل از فروش محصول کشاورزی به کشاورزان برگردد ...

بیشتر بخوانید
ورود وزارت اطلاعات به موضوع قاچاق خاک 26 بهمن

ورود وزارت اطلاعات به موضوع قاچاق خاک

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه گزارشی درباره قاچاق خاک کشاورزی نداریم ...

بیشتر بخوانید